महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

जैविक खते व जैविक बुरशीनाशके

जैविक खते व जैविक बुरशीनाशके

जैविक खते व जैविक बुरशीनाशके

मुख्य कार्यालय संपर्क  आरएम / डीएम संपर्क बियाणे प्रक्रिया केंद्र  फीडबॅक/तक्रार

जैविक खते आणि जैविक बुरशीनाशक उत्पादन युनिट्स

प्रयोगशाळेचे नाव
स्थान
कमिशन वेफ
वार्षिक क्षमता (लाख लिटर मध्ये)
जैविक खते प्रयोगशाळा, पैलपाडा

सेंटर ऑफ एक्सलन्स, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ मूर्तिजापूर रोड, पैलपाडा
तालुका: - अकोला
जिल्हा: - अकोला
पिन क्रमांक - ४४४१०२
मोब नं - ७५८८६०९४२४

२०१७

 १ लाख

ट्रायकोडर्मा प्रयोगशाळा, खामगाव

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ बाय पास तळव रोड, खामगाव
तालुका:- खामगाव 
जिल्हा:- बुलढाणा
पिन क्रमांक:- ४४४३०३
मोब नं- ८६६९६४२७४२

२००९

१२०० क्विंटल

 

प्रभारी प्रयोगशाळेचा तपशील आणि संपर्क क्रमांक
अधिकाऱ्यांची नावे
संपर्काची माहिती

परभरी जैविक खतेे प्रयोगशाळा, पैलपाडा

ईमेल : Biolab@mahabeej.com

मोबाईल क्रमांक:. : ७५८८६०९४२४

परभरी ट्रायकोडर्मा प्रयोगशाळा, खामगाव

ईमेल : Sppkhamgaon@mahabeej.com

मोबाईल क्रमांक:. : ८६६९६४२७४२