महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

वित्त

विभाग / उप-विभाग

गुणवत्ता नियंत्रण व संशोधन

वित्त

 

वित्त

परिचय

महामंडळाची खाती राज्यातील सर्व जिल्हा कार्यालयात तसेच मुख्य कार्यालयाव्यतिरिक्त इतर राज्यातील कार्यालयात ठेवली जातात.

खात्यांच्या देखरेखीसाठी ए.टी.एस. ट्रान्सलॉजीक सिस्टीम प्रायवेट लिमीटेट, 
हैदराबाद यांच्या मदतीने विशेष ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे.
लेखापरिक्षण
:
१.
भारतीय नियंत्रक व महालेखा परिक्षण नवी दिल्ली यांनी नियुक्त केलेल्या सनदी लेखापालाद्वारे वैधानिक लेखापरिक्षण केले जाते.
२.
आयकर कायदयाच्या कलम ४४ एबी अंतर्गत लेखापरिक्षण केले जाते.
३.
भारतीय नियंत्रक व महालेखापरिक्षक मुंब्ई यांच्याद्वारे लेखापरिक्षण केले जाते.
४.
संस्थेचे अंतर्गत लेखा परिक्षण संस्थेच्या स्व्त:च्या अंतर्गत लेखापरिक्षण विभागामार्फत केले जाते.
वस्तु व सेवाकर तपशील
 

राज्य

वस्तु व सेवाकर क्रमांक

  महाराष्ट्र मुख्यालय 27AABCM1868L1Z4
  मध्य प्रदेश कार्यालय 23AABCM1868L1ZC
  आंध्र प्रदेश कार्यालय 37AABCM1868L1Z3
  गुजरात कार्यालय 24AABCM1868L1ZA
  तेलंगणा कार्यालय 36AABCM1868L1Z5
 
   
विमा  
      वरिष्ठ क्र. तपशील धोरण क्रमांक कोणाशी संपर्क साधावा
      मालमत्ता विमा - ओपन थिएटर जवळ एमजी रोड अकोला
दूरध्वनी क्रमांक नॅशनल इन्शुरन्स कं . : ९८२२७२९१२५
      पारगमन मध्ये बियाणे - ओपन थिएटर जवळ एमजी रोड अकोला
दूरध्वनी क्रमांक नॅशनल इन्शुरन्स कं . : ९८२२७२९१२५
      ग्रुप ग्रॅच्युइटी कम जीवन विमा पॉलिसी २११४३ शाखा व्यवस्थापक पी अँड जीएस युनिट लाइफ इन्शुरन्स महामंडळ श्री कृष्णा पेठ डाफरीन हॉस्पिटल अमरावती जवळ (महाराष्ट्र)
      अर्जित रजा रोखीकरण पॉलीसी ६७७१९८, ७०२०००३४६, ७०२०००९१६ एलआयसी-पी आणि जीएस युनिट अमरावती विभाग कार्यालय, अमरावती
      ग्रुप ग्रॅच्युइटी पॉलिसी ७०२०००२९९, ७०२००१००८/४२९० एलआयसी-पी आणि जीएस युनिट अमरावती विभाग कार्यालय, अमरावतीs
      राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना - विमा संचालनालय, गृह निर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई