महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

संशोधन आणि विकास

संशोधन आणि विकास

महाबीज संशोधन उत्पादन *
संकरीत मका "उदय" (महाबीज -१११४)
*
पिकाचा कालावधी ९५-१०० दिवस
खरीप हंगामात महाराष्ट्र राज्यात लागवडीसाठी योग्य
दाण्याचा रंग
पिवळट नारंगी
अर्ध खळीदार दाणे  
स्टार्च प्रमाण
७६.६१ % 
प्रथिने प्रमाण
८.५८%
उत्पादन ७०-९० क्वि./हे
संकरीत मका "एम.एम.एच.१७०८"
sorghum
पिकाचा कालावधी ९८-१०३ दिवस
अधिक उत्पादन क्षमता
कणसाचा आकार एकसारखा
पीक व्यवस्थापनास प्रतिक्रीयाशील
दाण्याचा रंग   नारंगी पिवळट

 

संकरीत बाजरी "महाबीज-१००५"
*
पिकाचा कालावधी ७८-८२ दिवस
झाडाची उंची १८०-१८५ से. मी.
दाण्याचा रंग करडा व मोठे दाणे
फुटव्यांची संख्या २-३ प्रति झाड
कणसाची लांबी   २४-२६ से. मी.
उत्पादन २५-३० क्वि./हे
कणसाची जाडी ३.२-३.५ से. मी.
मूग “उत्कर्षा”
zetriveni
पिकाचा कालावधी ६८-७४ दिवस
१००० दाण्याचे वजन ५०-५२ ग्राम
मोठे टपोरे व चमकदार दाणे
दाण्याची संख्या १३-१४ प्रति शेंग
उत्पादन  १२-१५ क्वि./हे
मूग "उन्नती"
zetriveni
पिकाचा कालावधी ६०-६५ दिवस
१००० दाण्याचे वजन ३७-३९ ग्राम
मध्यम आकाराचे व चमकदार दाणे
दाण्याची संख्या ११-१२ प्रति शेंग
उत्पादन १०-१२ क्वि./हे
उडीद “विजय”
rajeshwar
पिकाचा कालावधी ६८-७३ दिवस
अधिक उत्पादनक्षम
चमकदार दाणे
१००० दाण्याचे वजन ४८- ५० ग्राम
उडीद "एम.यु.-४४"
mahabeej1105
पिकाचा कालावधी ७४-७६दिवस
उत्पादन  १२-१५ क्वि./हे
१००० दाण्याचे वजन ५०-५२ ग्राम
   
तूर "एम.पी.व्ही.-१०६"
manik
पिकाचा कालावधी १७०-१८०  दिवस
उत्पादन  १५-२० क्वि./हेे
१०० दाण्याचे वजन १०-११ ग्राम
दाण्याचा रंग लाल
दाण्याची संख्या ३ - ४ प्रति शेंग
डाळीचा उतारा ७४%
प्रथिने प्रमाण २५.८७%
मर  रोगास मध्यम प्रतिकारक्षम
हाय. कापूस "एन.एच.एच -४४ बी.जी.-II"
bhaskar
पिकाचा कालावधी १५०-१६० दिवस
धाग्याची लांबी २६-२७ मि.मी.
उत्पादन  २३-२४ क्वि./हे
प्रति झाड अधिक बोंडाची  संख्या
रस शोषक किडींना सहनशील
कोरडवाहू क्षेत्रासाठी योग्य
हाय कॉटन " पी.के.व्ही. हाय.२ बी.जी.-II"
peach
पिकाचा कालावधी १७०-१८०दिवस
धाग्याची लांबी २६-२७ मि.मी.
उत्पादन  २३-२४ क्वि./हे
प्रति झाड अधिक बोंडाची  संख्या
रस शोषक किडींना सहनशील
कोरडवाहू क्षेत्रासाठी योग्य
हाय.बी.टी. कापूस “महाबीज-१२४” बी.जी.-II
peach
पिकाचा  कालावधी १५० दिवस
झाडाची उंची १३०-१३५ से.मी
बोंडाचे  वचन ४.५ ग्राम
धाग्याची लांबी २८-२९ मि.मी.
उत्पादन २५ क्वि./हे
महाराष्ट्रातील कोरडवाहू क्षेत्रासाठी योग्य
हाय. ज्वारी "महाबीज ७०४" (एस.पी.एच. १७३७)
aishwarya
पिकाचा कालावधी १०५-११३ दिवस
झाडाची उंची १८७ - २०६ से. मी.
१०० दाण्याचे वजन २.९५ – ३.१६ ग्राम
दाण्याचा रंग मोत्यासारखा पांढरा
स्टार्च प्रमाण ५९.३० – ६२.६८%
प्रथिने प्रमाण १०.३० – ११.८५%
उत्पादन (धान्य) ३७-४९ क्वि./हे
उत्पादन (कडबा) १३५-१५५ क्वि./हे
खरीप हंगामात महाराष्ट्रात लागवडीस योग्य
हाय. ज्वारी “महाबीज – ७”
amutkasrha  

 

पिकाचा कालावधी ११०-११५ दिवस
झाडाची उंची २०० -२१५ से. मी.
१००० दाण्याचे वजन २५ -३० ग्राम
दाण्याचा रंग मोत्यासारखा पांढरा
उत्पादन (धान्य) ४६-५० क्वि./हे
उत्पादन (कडबा)  १२०-१५० क्वि./हे
भाकरीची प्रत गावरान ज्वारी सारखी
 
हाय. ज्वारी "भाग्यलक्ष्मी-२९६"
sukanya
पिकाचा कालावधी १०५-११०दिवस
दाण्याचा रंग  मोत्यासारखा पांढरा
झाडाची उंची २०० – २१५ से. मी.
भाकरीची प्रत चांगली
उत्पादन (धान्य) ५५-६० क्वि./हे
उत्पादन (कडबा)  १३०-१६० क्वि./हे
हाय. सूर्यफूल "भास्कर"
ramunnati
पिकाचा कालावधी ८०-८५ दिवस
उत्पादन १०-१५ क्वि./हे
कमी उंचीचे वाण


भाजीपाला संशोधन उत्पादन

हाय. भेंडी "तन्वी"
ramunnati
पहिली तोडणी ४५ -४८दिवसांनी
फळाची लांबी १०- १२ से. मी.
फळाचा रंग हिरवा
उत्पादन २२५ -२५० क्वि./हे
दोन फांद्यामध्ये कमी अंतर
हाय. वांगी "जयंत"
sukanya
पहिली तोडणी ६०-६५ दिवसांनी
फळाची आकार अंडाकृती
फळाचा रंग हिरवा व त्यावर फिक्कट हिरवे पट्टे
फळाचे वजन   ६० -७०ग्रॅम
बिनकाटेरी फळ
उत्पादन २५०-३०० क्वि./हे
हाय वांगी "यशवंत"
sukanya
पहिली तोडणी ६५-७०दिवसांनी
फळाचा आकार  अंडाकृती
फळाचा रंग  जांभळा व चकाकणारा
फळाचे वजन  ५०-७०ग्रॅम
बिनकाटेरी फळ
उत्पादन ३००-३५० क्वि./हे
संकरीत शिरी दोडके “ऐश्वर्या”
sukanya
पहिली तोडणी ५५-६०दिवसांनी
एकसमान बारीक आकाराचे फळ
फळाचा रंग हिरवा
फळाची लांबी २५ - ३० से. मी.
उत्पादन  १५०-२०० क्वि./हे
फळाचे वजन १००-१२५ ग्रॅम
अधिक फळधारण क्षमता
संकरीत चोपडा दोडका  "दिव्यांका"
HySpongegourddivyanka
पहिली तोडणी ४२-४५ दिवसांनी
फळाची लांबी २०-२५ से.मी.
फळाचा रंग गर्द हिरवा
उत्पादन  १५०-२०० क्वि./हे
संकरीत दुधी भोपळा “ईश्वर”
HYBOTTLEGOURDISHWAR
पहिली तोडणी ६५ - ७० दिवसांनी
दंडगोलाकार, लांब व आर्कषक फिक्कट हिरवे फळ
फळाची लांबी ३०-४० से.मी.
फळाचे वजन ५००-६००ग्रॅम
उत्पादन  ५००-६०० क्वि./हे
चवळी "पार्वती"
CowpeaParvati
पहिली तोडणी ५५ - ६० दिवसांनी
शेंगाचा रंग  फिक्कट हिरवा
शेंगाची लांबी  २२ -३० से.मी.
उत्पादन  ८० - १००क्वि./हे
 
गवार "गौरी"
Gauri
झाडाचा प्रकार  सरळ
पहिली तोडणी ५०-५५ दिवसांनी
शेंगाचा रंग   हिरवा
शेंगाची लांबी   १२-१६से.मी
उत्पादन  ६०-८० क्वि./हे