महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

जीएसटी तपशील

जीएसटी तपशील

वित् परिचय

महामंडळाची खाती राज्यातील सर्व जिल्हा कार्यालयांमध्ये तसेच मुख्य कार्यालयाशिवाय इतर राज्यांतील महाबीज कार्यालयात ठेवली जातात. खात्यांच्या देखभालीसाठी, एटीएस ट्रान्सलॉजिक सिस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेड, हैदराबाद यांच्या मदतीने विशेष अप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तयार केले गेले आहे.

ऑडिट:

१.
भारतीय नियंत्रक व महालेखा परिक्षण नवी दिल्ली यांनी नियुक्त केलेल्या सनदी लेखापालाद्वारे वैधानिक लेखापरिक्षण केले जाते.
२.
आयकर कायदयाच्या कलम ४४ एबी अंतर्गत लेखापरिक्षण केले जाते.
३.
भारतीय नियंत्रक व महालेखापरिक्षक मुंब्ई यांच्याद्वारे लेखापरिक्षण केले जाते.
४.
संस्थेचे अंतर्गत लेखा परिक्षण संस्थेच्या स्व्त:च्या अंतर्गत लेखापरिक्षण विभागामार्फत केले जाते.
जी.एस.टी. तपशिल
जी.एस.टी. तपशिल
राज्य जीएसटी क्रमांक
महाराष्ट्र मुख्यालय 27AABCM1868L1Z4
मध्य प्रदेश कार्यालय 23AABCM1868L1ZC
आंध्र प्रदेश कार्यालय 37AABCM1868L1Z3
गुजरात कार्यालय 24AABCM1868L1ZA
तेलंगणा कार्यालय 36AABCM1868L1Z5
विमा
वरिष्ठ क्र. तपशील धोरण क्रमांक कोणाशी संपर्क साधावा
मालमत्ता विमा - ओपन थिएटर जवळ एमजी रोड अकोला
दूरध्वनी क्रमांक नॅशनल इन्शुरन्स कं . : ९८२२७२९१२५
पारगमन मध्ये बियाणे - ओपन थिएटर जवळ एमजी रोड अकोला
दूरध्वनी क्रमांक नॅशनल इन्शुरन्स कं . : ९८२२७२९१२५
ग्रुप ग्रॅच्युइटी कम जीवन विमा पॉलिसी २११४३ शाखा व्यवस्थापक पी अँड जीएस युनिट लाइफ इन्शुरन्स महामंडळ श्री कृष्णा पेठ डाफरीन हॉस्पिटल अमरावती जवळ (महाराष्ट्र)
अर्जित रजा रोखीकरण पॉलीसी ६७७१९८, ७०२०००३४६, ७०२०००९१६ एलआयसी-पी आणि जीएस युनिट अमरावती विभाग कार्यालय, अमरावती
ग्रुप ग्रॅच्युइटी पॉलिसी ७०२०००२९९, ७०२००१००८/४२९० एलआयसी-पी आणि जीएस युनिट अमरावती विभाग कार्यालय, अमरावतीs
राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना - विमा संचालनालय, गृह निर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई