महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

डाउनलोड करा

डाउनलोड करा

विभागाचे नाव
लिंक / वर्णन (डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा)
प्रशासन
 
विशेष सण अग्रीम राशी मागणी करणे बाबत अर्जाचा नमुना
रजा मंजूरीबाबतचा अर्ज
वैद्यकीय खर्चाच्या परताव्याची मागणी करण्याकरिता करावयाचा अर्जाचा नमुना
सेवानिवृतीच्या दाव्यासाठी माहीती अर्ज
सेवानिवृत्तीच्या दिवशी अर्जित रजा रोखीकरण प्रदानापोटी रुपये दोन (2) लाख अग्रीम राशी अर्जाचा नमुना
विशेष अग्रीम राशी मागणी करणेबाबतचा विनंती अर्ज/नमुना
दि. 01/04/2022 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची
विभागाचे नाव
लिंक / वर्णन (डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा)

उत्पादन

बिजोत्‍पादक शेतकरी यांचा बिजोत्‍पादनाचा करारनामा
वर्षनिहाय पिके
विभागाचे नाव
लिंक / वर्णन (डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा)

गुणवत्ता नियंत्रण, संशोधन व विकास, एमबीसी नागपूर

भारतीय न्‍यूनतम बियाणे प्रमाणपत्र
डीएसआयआर प्रमाणपत्र
एनसीएस-टीसीपी प्रमाणपत्र
एम बी सी प्रमाणपत्र
विभागाचे नाव
लिंक / वर्णन (डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा)

कंपनी सचिव

केवायसी फॉर्म (मराठी)
मयत भागधारकांचे समभाग वारसदारांचे नावे करणे बाबतचा अर्ज (परिपत्रकासह)
नामांकन अर्ज
भागधारकांना नक्‍कल प्रमाणपत्र देणे बाबतचा अर्ज (परिपत्रकासह)
विभागाचे नाव
लिंक / वर्णन (डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा)

विपणन विभाग

कापूस बियाणे परवाणा
बियाणे परवाणा