महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

व्हिडिओ

व्हिडिओ

शीर्षक / वर्णन व्हिडिओ प्ले डाउनलोड करा
महाबीज ऊती संवर्धीत केळी ग्रँड नैन बद्दल प्रगतीशील केळी उत्पादक शेतकरी श्री. पंजाबराव बोचे, पणज जि. अकोला यांचे मनोगत
केळी जी ९
नागपूर येथे अग्रोव्हिजन-२०२१ मध्ये महाबीजचा स्टॉल
अग्रोव्हिजन-२०२१
महाबीज गव्हाच्या यशाची कहाणी, शेतक-यांच्‍या शब्‍दात
गव्‍हाचे यश