महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

सामान्य प्रश्न

सामान्य प्रश्न

 

 
परिचय

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

 

विभागाचे नाव

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

जैव खत

उघडा

संशोधन आणि विकास

उघडा

गुणवत्ता नियंत्रण (मुख्य कार्यालय)

उघडा

महाबीज जैवतंत्रज्ञान केंद्र, नागपुर

उघडा

मुख्य कार्यालय विपणन विभाग

उघडा
 
 
 

महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

पी.बी.एक्‍स. फोन : (०७२४) - २४५५०९३, २५४२०६०, टोन फ्रि नं.१८०० -२३३-८८७७
eamilemail : hoadmin@mahabeej.com
Website :www.mahabeej.com

 

आरएम / डीएम संपर्क बियाणे प्रक्रिया केंद्र जैविक खते