महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

महाबीज वार्ता

महाबीज वार्ता

परिचय                                                                                                                महाबीज  वार्ता

महामंडळामार्फत राज्यातील बिजोत्पादक, शेतकरी बांधव, महाबीज विक्रेते तसेच कृषि क्षेत्राशी निगडीत असलेल्यांना कृषि संवादाचं व्यासपीठ म्हणून ख्याती असलेलंमहाबीज वार्तात्रैमासिक अंक छापील स्वरुपात वार्षिक वर्गणी रु. 50/- दराने उपलब्ध् करुन देण्यात येत होता. परंतु सध्या सामाजिक माध्य्ामांचा वाढता वापर प्रभाव लक्षात घेऊन व्य्ावस्थापनाचे निर्णयानुसार नोव्हेंबर-2022 पासुनचेमहाबीज वार्तात्रैमासिक अंक डिजीटल स्वरुपात महाबीजच्या वेब ॲप्लीकेशनवर प्रदर्शित करण्यात येत आहेत. याव्दारे कृषिविषयक अद्यावत माहिती डिजीटल स्वरुपात कृषि क्षेत्राशी निगडित असलेल्या सर्वांना विनामुल्य् उपलब्ध होत आहे.

महाबीज वार्ताचे डिजीटल स्वरुपातील अंकाव्दारे महाराष्ट्रासाठी लागवडीकरिता शिफारस केलेल्या अधिसूचित/प्रसारित संशोधित पिक/वाणांची माहिती, कृषितज्ज्ञांकडून प्रासंगिक मार्गदर्शन, अद्यावत लागवड तंत्रज्ञान, शेती उपयोगी कृषि अवजारे यांची माहिती प्रगतीशील कल्प्ाक शेतकरी बांधवांच्या यशोगाथा मनोगत, महाबीज विशेष यासह इतर महत्व्ापूर्ण माहिती शेतकरी बांधवांना उपलब्ध् करुन देण्यात येते. जेणेकरुन त्यांना योग्य् पिक व्यवस्थापन करता येऊन त्यांच्या उत्पन्न् वाढीत भर पडेल. महाबीज 47 व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य् साधून दिनांक 28 एप्रिल, 2023 रोजी राज्याचे कृषि मंत्री मा. अब्दुलजी सत्तार यांचे शुभहस्ते आणि महाबीजचे मा. व्य्ावस्थापकीय संचालक श्री. सचिन कलंत्रे तसेच मा. संचालक श्री. वल्ल्ाभरावजी देशमुख, मा. संचालक डॉ. रणजित सपकाळ, बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेचे संचालक श्री. संतोष आळसे यांचे प्रमुख उपस्थितीत महाबीज वार्ता डिजीटल अंकाचे लोकार्पण करण्यात आले.

 

महाबीज वार्ताचे 5795 वर्गणीदार असून त्रैमासिकामध्ये नियमित माहिती पुरविण्याकरीता जिल्हानिहाय खालीलप्रमाणे संपर्क अधिकारी (महाबीज वार्ताहर) नियुक्त् करण्यात आले आहेत.

 

विभाग

जिल्हा

संपर्क अधिकारी (वार्ताहर)

मोबाईल नंबर

अकोला

अकोला

श्री. देवेंद्र सपकाळ

7588810412

अमरावती

श्री.गोमा एस. पिसाळ

7981994815

बुलढाणा

श्री.प्रफुल्ल्‍ा जैन

8208523571

वाशिम

श्री.प्रशांत घावडे (जि.व्य.)

9763839060

यवतमाळ

श्री.अशोक ठाकरे (जि.व्य.)

9422791930

परभणी

परभणी

श्री.एस. आर. सोनवणे

8208843706

हिंगोली

श्री.एस. एस. सावरकर (जि.व्य.)

8788417408

नांदेड

श्री. डी.एम. जांगळेकर (जि.व्य.)

8669642727

लातूर

श्री.आर. एस. मोराळे (जि.व्य.)

8623916725

धाराशिव

श्री.आर. एम. माने (जि.व्य.)

9359124479

सोलापूर

कु. . एस. पठाण

9503656132

नागपूर

नागपूर

श्री.महेंद्र कोल्हे

9527016100

वर्धा

श्री.आर. आर. राठोड (जि.व्य.)

7020592762

चंद्रपूर

श्री.अजय फुलझेले (जि.व्य.)

7083287755

गडचिरोली

श्री.शरद ढवळे

8669642788

भंडारा

कु. पल्लवी बनसोड

8600647788

गोंदिया

श्री.आनंद गावंडे

8669642721

जालना

जालना

श्री.के. बी. राठोड

8793258787

. संभाजी नगर

श्री.एस. आर. मोहकार (जि.व्य.)

8275113502

अहमदनगर

श्री.पुरुषोत्तम फाटे

9552980350

बीड

श्री.सचिन धस

9420013448

पुणे

पुणे

श्री.अभय आष्टनकर (जि.व्य.)

9763600597

सातारा

श्री.एस. एस. पारधे

8669642740

सांगली

श्री.गणेश जायपत्रे

8669642766

कोल्हापूर

श्री.एन. जी. इनामदार (जि.व्य.)

7387591954

जळगाव

जळगाव

श्री.सुरज ठाकरे (जि.व्य.)

9420836583

धुळे

श्री.बी. जी. कोटकर (जि.व्य.)

8888714470

नाशिक

श्री.सुनिल दौड

9422754028

 

 

 

 

  • महाबीज वार्ता वेब ॲप्लीकेशन : http://news.mahabeej.org
  • महाबीज वार्ता -मेल : varta@mahabeej.com
  • महाबीज वार्ता अंक वाचण्यासाठी तसेच संग्रही ठेवण्याकरिता क्यूआर कोड तयार करण्यात आला आहे. सदर कोड उपरोक्त् वेब ॲप्लीकेशनखाली दर्शविण्यात यावा. तसेच क्यूआर कोड खाली महाबीज वार्ताचे अंक वाचण्याकरिता तसेच संग्रही ठेवण्याकरिता वरील क्यूआर कोड स्कॅन करावा असे शिर्षक द्यावे.