महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

भुईमुग

भुईमुग

पिकाचे /वाणाचे नाव अधिसुचित संस्था प्रसारित वर्ष  बियाणे मात्रा (किलो/ हेक्टर) कालावधी (दिवस) वाणांचे गुणधर्म  उत्पादन (क्विंटल/ हेक्टर)
फुले-उन्नती (आरएसआरजी -६०८३) म. फु. कृ. वि., राहुरी 2013 100 ११० ते ११५ गडद हिरवी पाने, उपटी जात, नारंगी पिवळी फुले, आ-या असलेल्या मध्यम आकाराच्या शेंगा, मध्यम आकाराची लाल दाणे व तांबेरा, टिक्का, खोडकुज रोगास प्रतिकारक. २८ ते ३०
फुले-मोरणा (केडीजी-१२३) म. फु. कृ. वि., राहुरी 2018 100 ११४ ते १२० टिक्का व तांबेरा रोगास प्रतिकारक. २० ते २५
फुले-वारणा     (केडीजी-१२८) म. फु. कृ. वि., राहुरी 2016 100 १०५ ते ११० फुलांचा रंग गडद हिरवा, गोलाकार दाणा. 20 ते ३०
फुले-भारती        (जेएल-७७६) म. फु. कृ. वि., राहुरी 2015 100 १०५ ते ११० गडद हिरवी रंगाची पाने, नारंगी रंगाची पिवळी फुले, मध्यम आकाराच्या शेंगा, 2 दाणे प्रति शेंग, लाल रंगाचे मध्यम दाणे, 68 ते 71 टक्के  उतारा, 50 टक्के तेलाचे प्रमाण. २५ ते ३०
टीएजी -२४ डॉ. पं. दे. कृ. वि., अकोला 1992 100 112 ते 115 केसाळ खोड, लव असलेली लहान हिरवी पाने, उपटी जात, नारंगी पिवळी फुले, कधीकधी 3 दाणे  प्रति शेंग, सुप्तावस्था गुणधर्म नाही.

 16

एसबी-११ म. फु. कृ. वि., राहुरी 1969 100 १०५ ते ११० हिरवी पाने, उपटी वाढ, नारंगी पिवळी फुले, जाडीदार शेंगा, फिक्कट गुलाबी मध्यम आकाराचे दाणे, 72 ते 76 टक्के  उतारा. १५ ते २०