महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

जवस

जवस

पिकाचे /वाणाचे नाव अधिसुचित संस्था प्रसारित वर्ष बियाणे मात्रा (किलो/ हेक्टर) कालावधी (दिवस वाणांचे गुणधर्म उत्पादन (क्विंटल/ हेक्टर)
पीकेव्ही एनएल-२६० डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला 2016 25 १०० ते १०५ उभी सरळ वाढ, फिक्कट जांभळी निळसर नरसाळया आकाराची फुले, टोकदार मोठी बोंड, फिक्कट बदामी रंग, मध्यम आकाराचा दाणा, भुरी रोग व गादमाशी किडीस प्रतिकारक. 10
एलएसएल-९३ ग. सं. केंद्र, लातूर (व.ना.म.कृ.वि., परभणी) 2019 25 ८५ ते ९५ फुलांचा रंग पांढरा, लवकर येणारे वाण 10