महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

संकरित बाजरी

संकरित बाजरी

पिकाचे /वाणाचे नाव अधिसुचित संस्था प्रसारित वर्ष  बियाणे मात्रा (किलो/ हेक्टर) कालावधी (दिवस) वाणांचे गुणधर्म  उत्पादन (क्विंटल/ हेक्टर)
एएचबी-१२०० एफई व. ना. म. कृ. वि., परभणी 2018 4 ८० ते ८५ मध्यम कालावधीचा वाण, गोसावी रोगास प्रतिकारक, न पडणारा वाण. २९ ते ३२
महाबीज-१००५ महाबीज, अकोला 2017 4 ८० ते ८२ सरळ मध्यम वाढ, पिवळया रंगाची फुले, लांबट जाड मोठे कणीस, टपोरा गोलाकृती करडया रंगाचा दाणा. ३० ते ३३