महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

गहू

गहू

पिकाचे /वाणाचे नाव अधिसुचित संस्था प्रसारित वर्ष  बियाणे मात्रा (किलो/ हेक्टर) कालावधी (दिवस) वाणांचे गुणधर्म  उत्पादन (क्विंटल/ हेक्टर)
लोक-१ लोकभारती सनसोरा, गुजरात 1981 100 १०० ते १०५ लालसर टपोरे दाणे, भरघोस उत्पादन क्षमता असलेला लोकप्रिय वाण. ३७ ते ४०
एकेडब्ल्यु-४६२७ डॉ. पं. दे. कृ. वि., अकोला 2012 100 ९५ ते १०० टणक खोड, मोमदार नसलेली रुंद पाने, सरळ वाढ, २ ते ३ फुटवे, लोळण्यास मध्यम सहनशील, न झडणारी ओंबी, अंडाकार अंबर रंगाचे मध्यम कठिण दाणे, तांबेरा व करपा रोगास प्रतिकारक. ३८ ते ४०
एमएसीएस-६४७८ आघारकर अनुसंधान केंद्र, पुणे 2014 100 १०० ते ११० मध्यम उंची मोमदार खोड, मोमदार गडद हिरवी पाने, निम्म सरळ उभी वाढ, मध्यम मोमदार समांतर आकाराची ओंबी, चकाकणारे दाणे. ४५ ते ४८
एमएसीएस-६२२२ आघारकर अनुसंधान केंद्र, पुणे 2010 100 १०२ ते १०६ गडद हिरवी जाड पसरट पाने, निम्म सरळ उभी वाढ, मध्यम बुटकी जात, समांतर पांढरट ओंबी, अंडाकार अंबर रंगाचे मध्यम टणक दाणे, तांबेरा रोगास प्रतिकारक. ४७ ते ५०
जीडब्ल्यु-४९६ एस.डी.ए.यु., विजापूर, गुजरात 1990 100 ९६ ते ११३ पिवळसर टणक दाणा, भरपूर उत्पादन क्षमता. ४५ ते ४८
पुर्णा गहु संशोधन केंद्र, इंदौर 2008 100 ११५ ते १२० न लोळणारी खाली वाकलेली हिरवी पाने, निम्न उभी वाढ, लंब वर्तुळाकार पांढरट मध्यम आकाराची न झडणारी लोंबी, गोलाकार अंबर रंगाचे चकाकणारे मध्यम टणक दाणे, अवर्षणास जास्त प्रतिकारक. ४८ ते ५२
पोषण गहु संशोधन केंद्र, इंदौर 2008 100 ११५ ते १२० न लोळणारी, निम्न उभी वाढ, लंब वर्तुळाकार पांढरट मध्यम आकाराची न झडणारी ओंबी, गोलाकार अंबर रंगाचे चकाकणारे मध्यम टणक दाणे, अवर्षणास जास्त प्रतिकारक. ४५ ते ५०
एनआयए डब्ल्यु-३०१ (त्र्यंबक) ए.आर.एस, निफाड 2002 100 ९५ ते १०२ बागायती, वेळेवर पेरणीस योग्य वाण, तांबेरा रोगास प्रतिकारक. ४० ते ४३
फुले समाधान म. फु. कृ. वि., राहुरी 2014 100 ९५ ते १०२ मेणासारखी मध्यम आकाराची पाने, सरळ उभी वाढ, समांतर पांढ-या रंगाच्या ओंब्या, मध्यम आकाराचे अंडाकृती टणक तपकिरी दाणे, तांबेरा रोगास प्रतिकारक. ४४ ते ४८
पीडीकेव्ही सरदार डॉ. पं. दे. कृ. वि., अकोला 2016 100 ९० ते १०० निम्न सरळ वाढ, लांब ओंबी, अंडाकृती मध्यम आकाराचे व अंबर रंगाचे टणक दाणे, कमी कालावधीत परिपक्व होणारे वाण, अधिक उत्पादन, महत्त्वाच्या रोगांना प्रतिकारक, १२.२५ टक्के प्रथिने प्रमाण, लोह व झिंकचे प्रमाण जास्त. ४० ते ४२
नेत्रावती म. फु. कृ. वि., राहुरी 2011 100 १०५ ते ११५ टणक खोड, सरळ उभी वाढ, न लोळणारी, कुसळ असलेली ओंबी, दाणे झडण्यास सहनशील, अंडाकार मध्यम आकाराचे अंबर रंगाचे दाणे. १५ ते २०
राज-४०३७ राजस्थान कृ. वि., जयपूर 2004 100 104 न लोळणारी, मोमदार हिरवी पाने, मध्यम वाढ, मध्यम लांबट मोमदार पांढरट न झडणारी ओंबी, टणक मध्यम बारीक दाणा, तांबेरा रोगास प्रतिकारक. ३५ ते ४०
युएएस-४२८ कृषी विज्ञान केंद्र, धारवाड 2012 100 108 न लोळणारी, फिक्कट हिरवी मध्यम लांबट पाने, निम्न उभट वाढ, कुसळ असलेली मध्यम आकाराची पांढरट न झडणारी ओंबी, लंब वर्तुळाकार मध्यम अंबर रंगाचे दाणे. ४४ ते ४७
डिबीडब्ल्यु-168 आय आय डब्ल्यु बि आर. कर्नाल, हरियाणा 2018 100 100 ते 105 मोमदार गडद हिरवी पाने, निम्म सरळ उभी वाढ, मध्यम मोमदार समांतर आकाराची ओंबी. 48.2