महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

नागली

नागली

पिकाचे /वाणाचे नाव अधिसुचित संस्था प्रसारित वर्ष  बियाणे मात्रा (किलो/ हेक्टर) कालावधी (दिवस) वाणांचे गुणधर्म  उत्पादन (क्विंटल/ हेक्टर)
दापोली-१ बा. सा. को. कृ. वि., दापोली 2017

10

१०० ते ११७ न पडणारी निम उभी वाढ, ८ ते ९ सें. मी. लांबट खुल्या प्रकारची ओंबी, लालसर रंगाचे दाणे. १५ ते २०